İnfraruj

Fizik tedavi, yöntemleri en geniş olan tedavi gruplarından birisidir. Klasik egzersizlerle tedavi sürecinin ilerletilebileceği gibi pek çok araç gereçte kullanılmaktadır. Bu araçların büyük çoğunluğunu elektronik cihazlar oluşturmaktadır. Elektrik, ses ve ışık akımları fizik tedavi için oldukça önemlidir.

Fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilen hastalıkların yelpazesi oldukça geniştir. Kaslardaki, kemiklerdeki, eklem ve dokulardaki hastalıkların neredeyse hepsi fizik tedavi ile tedavi edilebilmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi, geliştirilen tedavi yöntemleri, bir diğeri ise kullanılan cihazlardır.

Fizik tedavide pek çok hastalığın tedavisinde ışık akımları kullanılmaktadır. Fizik tedavide kullanılan ışık akımı ise kızılötesi ışınlardır. Kızılötesi anlamına gelen infraruj cihazları, bu tedavide kullanılan cihazlardır. İnfraruj cihazları, özel ampullere sahiptir. Bir lamba şeklinde görünen bu cihazların içerisinde kızılötesi ışınlar saçan özel kırmızı ampuller bulunmaktadır. Bu ampuller sayesinde infraruj cihazlarının saçtığı ışınlar, tedavinin faydalı olmasını sağlayan önemli unsurlardır. Kimi zaman ampul adıyla bahsedilen infraruj cihazı ile uygulanan tedavide amaç,ısıtma yöntemiyle tedavidir. Cihazın içindeki, özel dalga boyuna sahip ampullerin sağladığı kızılötesi ışınlar yardımıyla, tedavi gören bölgede ısınma sağlanır. Çoğunlukla bel ve boyun fıtığı tedavisinde kullanılır.